מדריך לשימוש בפונקציות טקסט בסיסיות – LEFT, RIGHT, MID

Print Friendly, PDF & Email

באקסל ישנן פונקציות טקסט רבות שמאפשרות לנו לחלץ תובנות ונתונים מתוך תאי טקסט, ואף לשנותם. במדריך זה נתמקד במספר פונקציות טקסט בסיסיות – LEFT, RIGHT ו -MID.

נעשה שימוש בפונקציות הנ”ל כאשר נרצה “לחלץ” מתוך טקסט או תא מסוימים תווים מההתחלה, האמצע או הסוף, לדוגמה ספרת הביקורת של תעודת הזהות.

רוצים לתרגל פונקציות טקסט? היכנסו לדף תרגילי האקסל שלנו!

הסבר על פונקציית LEFT

הפונקציה מחזירה כמות תווים שהוגדרה מתחילת המחרוזת (באנגלית – מצד שמאל, בעברית – מצד ימין!) שבטקסט או בתא מסוים.

להלן תחביר הפונקציה:

 =LEFT(text,[num_chars]) 

 text – מייצג את הטקסט שממנו יבוצע החילוץ.

[num_chars] – מייצג את מספר התווים שנרצה שיחולצו.

חשוב לשים לב!

[num_chars] הוא לא חובה, אם הוא לא מוזן, יוחזר תו אחד בלבד כברירת מחדל.

דוגמאות לשימוש בפונקציה LEFT

מהו סוג הטלפון של כל המספרים ברשימה?

בפרמטר הראשון נזין את התא A4 – התא שמכיל את מספר טלפון וסוג הטלפון (טלפון רגיל או פקס)

בפרמטר הבא, num chars, נזין את המספר 3 – זהו מספר התווים שנרצה שיחזרו מתחילת הטקסט, שדה זה אינו חובה ואם לא היה מוזן היה חוזר תו אחד. עמודה B מכילה את התוצאה של נוסחת LEFT שביצענו על עמודה A. 

הסבר על פונקציית RIGHT

הפונקציה מחזירה כמות תווים שהוגדרה מסוף המחרוזת (באנגלית – מצד ימין, ובעברית – מצד שמאל!) שבטקסט או בתא מסוים.

להלן תחביר הפונקציה:

 =RIGHT(text,[num_chars]) 

 text – מייצג את הטקסט שממנו יבוצע החילוץ.

[num_chars] – מייצג את מספר התווים שנרצה שיחולצו.

חשוב לשים לב!

[num_chars] הוא לא חובה ,אם הוא לא מוזן, יוחזר תו אחד בלבד כברירת מחדל.

דוגמאות לשימוש בפונקציה RIGHT

מהו מספר הטלפון ללא קידומת מכל המספרים שברשימה?

text – התא A4 – תא שמכיל תווים של מספר טלפון וסוג הטלפון.

בפרמטר הבא, num_chars, נזין את הספרה 7 – זאת בהנחה שאחרי הקידומת תמיד יש 7 ספרות. זהו מספר התווים שנרצה להחזיר מסוף הטקסט. נזכור כי שדה זה אינו חובה ואם לא היה מוזן היה חוזר תו אחד. את התוצאה הנוסחה נראה בעמודה D.

הסבר על פונקציית MID

הפונקציה מחזירה כמות תווים שנגדיר לה, החל ממספר של תו שנגדיר לה גם כן, מתוך מחרוזת שבטקסט או בתא מסוים.

להלן תחביר הפונקציה:

 =MID(text,start_num,num_chars) 

 text – מייצג את הטקסט שממנו יבוצע החילוץ.

start_num – מייצג את מספר התו ממנו מתחיל החילוץ.

num_chars – מייצג את מספר התווים שנרצה שיחולצו.

דוגמאות לשימוש בפונקציה MID

מהי הקידומת של כל המספרים ברשימה?

text – התא A4 – זהו התא שמכיל את התווים של מספר הטלפון וסוג הטלפון.

בפרמטר הבאstart_num נזין את המספר 6 – זהו התו הראשון שממנו נרצה להתחיל לחלץ. נשים לב כי הספירה של התווים מתחילה מתחילת הטקסט (צד שמאל באנגלית, צד ימין בעברית).

בפרמטר num_chars נזין את המספר 3 – זהו מספר התווים שנרצה שיחזרו.

את התוצאה נראה בטור C. 

אהבתם? שתפו עם החברים:

השאר תגובה

תפריט נגישות